5-716/3

5-716/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

27 JANUARI 2011


Wetsontwerp houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN