5-716/1

5-716/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

27 JANUARI 2011


Wetsontwerp houdende verlenging van de crisismaatregelen en uitvoering van het interprofessioneel akkoord


Evocatieprocedure


ONTWERP GEËVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.