5-4

5-4

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Intrekking van voorstellen

Mevrouw Nele Lijnen heeft haar wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen (5-74), alsook haar voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenondrama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers (5-75) ingetrokken.

-Voor kennisgeving aangenomen.