4-121

4-121

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 6 MEI 2010 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel betreffende de noodoproepen (van mevrouw Christine Defraigne; Stuk 4-410)

Stemming 19

Aanwezig: 61
Voor: 49
Tegen: 0
Onthoudingen: 12

De heer Joris Van Hauthem (VB). - De bedoelingen van mevrouw Defraigne om er met een wetgevend initiatief voor te zorgen dat tragische drama's zoals bij het ongeval dat de aanleiding van haar voorstel was, niet meer kunnen gebeuren, zijn natuurlijk nobel. Met mijn onthouding wil ik er toch aan herinneren dat er voor dit soort situaties al een wetgeving bestaat, bijvoorbeeld de taalregels voor MUG-diensten, en dat die wetgeving vaak niet wordt nageleefd, ook al met dodelijke slachtoffers tot gevolg. Dat de indienster van dit voorstel daar met geen woord over rept, wekt de indruk dat hier met twee maten wordt gemeten.

-Het wetsvoorstel is aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.