4-1777/5

4-1777/5

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

6 MEI 2010


Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 207 VAN DE HEREN CHERON EN DARAS

In de lijst van de bepalingen waarvan de herziening wordt voorgesteld, de volgende tekst invoegen :

 — van artikel 12, derde lid, van de Grondwet, opdat de duur van de vrijheidsbeneming vr de aflevering van een aanhoudingsbevel indien nodig kan worden gewijzigd, enkel om in overeenstemming te zijn met de Europese rechtspraak over de bijstand door een advocaat vanaf het eerste verhoor. .

Verantwoording

De indieners van het amendement beogen de gewaarborgde onmiddellijke bijstand van de verweerder door een advocaat. Dat recht waarborgen is misschien enkel te bewerkstelligen door een wijziging van de regels over de duur van de vrijheidsbeneming vr de aflevering van een aanhoudingsbevel.

Marcel CHERON.
Jos DARAS.