4-1606-4

4-1606-4

Belgische Senaat

11 maart 2010


De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli-december 2010)

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR HET BEDRIJFSLEVEN, HET WETENSCHAPSBELEID, HET ONDERWIJS, DE NATIONALE WETENSCHAPPELIJKE EN CULTURELE INSTELLINGEN, DE MIDDENSTAND EN DE LANDBOUW EN HET FEDERAAL ADVIESCOMIT╔ VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, DE SENAATSCOMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN EN HET FEDERAAL ADVIESCOMIT╔ VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER Herman DE CROO (K) EN DE HEER Bart LAEREMANS (K), MEVROUW Vanessa MATZ (S) EN DE HEER Wouter BEKE (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.