4-1606-10

4-1606-10

Belgische Senaat

4 maart 2010


De prioriteiten van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie (juli ľ december 2010)

VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN DE BEGROTING VAN DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS, DE SENAATSCOMMISSIE VOOR DE FINANCI╦N EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN EN HET FEDERAAL ADVIESCOMIT╔ VOOR DE EUROPESE AANGELEGENHEDEN
UITGEBRACHT DOOR
DE HEER Franšois-Xavier de DONNEA (K), MEVROUW Christiane VIENNE (S), DE HEER Herman DE CROO (K) en MEVROUW Vanessa MATZ (S)


Dit stuk is tijdelijk slechts in PDF-formaat beschikbaar.