4-96

4-96

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 NOVEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de hulp van België aan Congo bij het afbakenen van zijn land- en zeegrenzen» (nr. 4-943)
Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de rol van de FOD Buitenlandse Zaken inzake exportbeleid» (nr. 4-955)
Mondelinge vraag van mevrouw Olga Zrihen aan de minister van Justitie en aan de minister van Klimaat en Energie over «klantenkaarten en hun gevolgen voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer» (nr. 4-945)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Justitie over «de bevoegdheid van de federale centrale autoriteit in het kader van een adoptieprocedure» (nr. 4-957)
Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over «het bouwen van een nieuwe strafinstelling in Marche-en-Famenne» (nr. 4-942)
Mondelinge vraag van mevrouw Dominique Tilmans aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over «de bouw van een nieuwe gevangenis in Marche» (nr. 4-944)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Justitie over «het masterplan voor de gevangenissen» (nr. 4-954)
Mondelinge vraag van de heer Christophe Collignon aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de recente verklaringen over de invoering van de kilometerheffing» (nr. 4-949)
Mondelinge vraag van de heer Bart Tommelein aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de verklaringen over rekeningrijden» (nr. 4-950)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de inbeslagname van generische medicatie voor Afrika door de Belgische douane» (nr. 4-952)

Actualiteitendebat: De opvangcrisis

Mondelinge vraag van mevrouw Zakia Khattabi aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de beslissing inzake de maatregelen op federaal niveau om asielzoekers op te vangen» (nr. 4-947)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de opvang van asielzoekers in een tentenkamp» (nr. 4-948)
Mondelinge vraag van mevrouw Fatma Pehlivan aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de opvangcrisis» (nr. 4-951)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de crisis in de opvang» (nr. 4-953)
Mondelinge vraag van mevrouw Nele Lijnen aan de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de opvangcrisis» (nr. 4-956)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Stuk 4-1410)

Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Stuk 4-1411) (Evocatieprocedure)

Wetsvoorstel houdende diverse wijzigingen inzake kansspelen (van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton, Stuk 4-1162)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Stuk 4-1410)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, van de wet van 26 juni 1963 betreffende de aanmoediging van de lichamelijke opvoeding, de sport en het openluchtleven en het toezicht op de ondernemingen die wedstrijden van weddenschappen op sportuitslagen inrichten en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Stuk 4-1411) (Evocatieprocedure)

Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet) (Stuk 4-1376)

Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 4-1377)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet) (Stuk 4-1376)
Artikelsgewijze bespreking van het wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 4-1377)

Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft (Stuk 4-1408)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (van de heer Dirk Claes c.s., Stuk 4-1165)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-1355)

Bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (Stuk 4-1392) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, wat de kansspelcommissie betreft (Stuk 4-1410)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake kansspelen (Stuk 4-1411) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (Art. 81, derde lid, en art. 79, eerste lid, van de Grondwet) (Stuk 4-1376)
Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 4-1377)
Wetsontwerp betreffende aspecten van gerechtelijk recht wat het statuut van en de controle op de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten betreft (Stuk 4-1408)
Wetsvoorstel tot wijziging van deel XII van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, bekrachtigd door de programmawet van 30 december 2001 (van de heer Dirk Claes c.s., Stuk 4-1165)
Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest (van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux, Stuk 4-1355)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «het gebrek aan federale steun voor het Vlaamse Kruis» (nr. 4-1163)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de nieuwe regelgeving betreffende orgaandonatie» (nr. 4-1164)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «zwangerschapsverlof voor artsen in opleiding» (nr. 4-1166)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie over «de financiële steun aan de MUG van de vzw The Spirit of St. Luc» (nr. 4-1174)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «het Sociaal Verwarmingsfonds» (nr. 4-1173)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie over «de financiële situatie van de voetbalclub Excelsior Moeskroen» (nr. 4-1168)

Vraag om uitleg van mevrouw Sabine de Bethune aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «het wetsontwerp inzake levenloos geboren kinderen» (nr. 4-1162)

Vraag om uitleg van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen over «de werking van Fedasil» (nr. 4-1176)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Indiening van een wetsontwerp
Informele mededeling van een verdrag
Mededeling van koninklijke besluiten
Economische Overheidsbedrijven - Infrabel
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
Economische Overheidsbedrijven - NMBS Holding
Vaste Commissie voor taaltoezicht
Europees Parlement