4-93

4-93

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 OCTOBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Karim Van Overmeire au ministre des Affaires étrangères sur «le rôle des consulats et ambassades belges dans le cadre de la politique d'intégration flamande» (nº 4-917)

De heer Karim Van Overmeire (VB). - Vlaams minister Bourgeois, verantwoordelijk voor het inburgeringsbeleid in Vlaanderen, lanceerde enkele dagen geleden het idee om buitenlanders die naar ons land wensen te komen, bijvoorbeeld in het kader van de gezinshereniging, reeds vooraf voor te bereiden op hun inburgering in Vlaanderen door hun de mogelijkheid te geven in hun landen van herkomst kosteloos een basiscursus inburgering en Nederlandse taallessen volgen.

Dit voorstel is conform het Vlaams regeerakkoord. Vlaanderen kleurt daar netjes binnen de lijntjes van de eigen bevoegdheden. Met zijn beperkte mogelijkheden probeert Vlaanderen de kwalijke gevolgen in te dijken van het veel te lakse Belgische immigratiebeleid.

`Er komen te veel mensen binnen op een manier die wij met een heel grote hoeveelheid in Vlaanderen niet willen. De federale poort staat te wijd open, we hebben een nationaliteitswetgeving die geen integratievereisten veronderstelt, we hebben gezinshereniging, we hebben de gezinsvorming', aldus die minister van de Vlaamse regering, die daar gisteren niet echt op is tegengesproken.

Ik heb gemengde gevoelens bij dat voorstel. De klemtoon moet vooral liggen op het ontraden van immigratie, op een immigratiestop. Als een dergelijk voorstel, dat niet goed is uitgewerkt, wordt gelanceerd, kan dat wel eens het omgekeerde effect hebben en kan dat de immigratie aanmoedigen in plaats van ze te ontmoedigen.

Minister Bourgeois werd hierover gisteren ondervraagd in het Vlaams parlement en heeft laten weten dat hij daarvoor een beroep zal doen op de Belgische consulaten en ambassades.

Heeft de Vlaamse regering al contact opgenomen met de federale regering of de minister van Buitenlandse Zaken in dat verband en welke afspraken werden er gemaakt?

Welke precieze rol zullen de ambassades en consulaten in dit verhaal te spelen krijgen? Minister Bourgeois beweert over dvd-pakketten te beschikken en zaken online te zullen aanbieden en zal de consulaten en ambassades de boodschap geven dat ze de mensen die naar hier komen moeten informeren. Worden het dan doorgeefluiken voor dvd's? Of krijgen de diplomaten bijkomende opleidingen over het Vlaamse inburgeringsbeleid en bijkomende taken?

Wat is de kostprijs van dit project en wie gaat de kosten voor die bijkomende taken dragen?

De heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken. - Het antwoord op de eerste vraag is neen.

Bijgevolg is een antwoord op de twee volgende vragen voorbarig.

De heer Karim Van Overmeire (VB). - Het antwoord van de minister is veelzeggend.

Minister Bourgeois kondigt een beleid aan en beweert dat hij daarvoor de Belgische consulaten en ambassades nodig heeft, maar nu blijkt hier dat het federale niveau helemaal niet bij de zaak betrokken is. Daaruit blijkt dat het hele verhaal niet onderbouwd is. Ik denk dat we in de toekomst nog op dit dossier kunnen terugkomen.