4-90

4-90

Belgische Senaat

Handelingen

VRIJDAG 16 OKTOBER 2009 - OCHTENDVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie; (Stuk 4-1454) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Bespreking van de verklaring van de regering

Stemmingen

Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie; (Stuk 4-1454) (Evocatieprocedure)

Voortzetting van de bespreking van de verklaring van de regering

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen