4-88

4-88

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 13 OKTOBER 2009 - OPENINGSVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Opening van de gewone zitting 2009-2010

Benoeming van het Bureau

Toespraak van de voorzitter

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van nieuwe leden

Verklaring van de regering over haar algemeen beleid

Bureaus van de vaste commissies

Benoeming van een lid van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I)

Ontslag van een senator

Parlement van de Franse Gemeenschap

Vlaams Parlement

Waals Parlement

Berichten van verhindering

Bijlage

Samenstelling van commissies