4-1454/3

4-1454/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

16 OKTOBER 2009


Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN