4-1454/1

4-1454/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

15 OKTOBER 2009


Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie


Evocatieprocedure (1)


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 20 dagen.


(1) Spoedprocedure (artikel 80 van de Grondwet). Beslissingen van de parlementaire overlegcommissie : nr. 4-82/20.