4-1394/3

4-1394/3

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

16 JULI 2009


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN