4-1394/1

4-1394/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

10 JULI 2009


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen en van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiŽle instrumenten


Evocatieprocedure


ONTWERP GEňVOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.