4-242/8

4-242/8

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

28 MEI 2009


Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven


Evocatieprocedure


BESLISSING OM IN TE STEMMEN MET HET DOOR DE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS GEAMENDEERDE ONTWERP (1)


(1) Artikel 79, eerste lid, van de Grondwet.