4-1216/2

4-1216/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

19 MEI 2009


Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt Cbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Cbis. Gelet op het feit dat de Iraanse regering het CDHR op 3 augustus 2006 als een illegale organisatie beschouwt en bijgevolg alle medewerkers dreigt te vervolgen indien zij hun activiteiten ter bescherming van de mensenrechten zouden voortzetten; »

Verantwoording

Deze toevoeging verduidelijkt beter de historische context van de recentere gebeurtenissen.

Nr. 2 VAN MEVROUW de BETHUNE

In de considerans, een punt Fbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Fbis. Gelet op het feit dat Narges Mohammadi, de ondervoorzitster van het CDHR, door de presidentiėle politie verhinderd werd om Iran te verlaten en deel te nemen aan een internationaal congres van het « Nobel Women's Initiative » in Guatemala; ».

Verantwoording

Het paspoort van mevrouw Narges Mohammadi werd samen met dat van mevrouw Soraya Aziz Panah, directeur van het « Center to Clean Mine Fields », op 7 mei 2009 in beslag genomen zodat ze niet konden deelnemen aan het driedaagse congres « Women redefining Democracy for Peace, Justice and Equality » in Guatemala. Dit amendement is bijgevolg een actualisering van de tekst.

Nr. 3 VAN MEVROUW de BETHUNE

In het dispositief, punt 6 vervangen als volgt :

« 6. is verheugd dat Jinous Sobhani, assistente van Shirin Ebadi en secretaris van het CDHR, op 11 maart 2009 werd vrijgelaten, weliswaar na het betalen van een borgsom; ».

Verantwoording

Mevrouw Jinous Sobhani werd op 14 januari 2009 door de Iraanse veiligheidsdienst gearresteerd wellicht op grond van haar activiteiten bij het CDHR en op grond van haar Baha'i geloof, de grootste religieuze minderheidsgroep in Iran. Op 11 maart jl. werd ze na het betalen van een borgtocht van ongeveer 73 000 dollar vrijgelaten.

Sabine de BETHUNE.