4-74

4-74

Belgische Senaat

Handelingen

WOENSDAG 29 APRIL 2009 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1250) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nr. 1 tot 8); (Stuk 4-1212)

Bespreking

Stemmingen

Verslag van de Bijzondere Commissie belast met het onderzoek naar de financiële en bankcrisis (Stuk 4-1100)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1250) (Evocatieprocedure)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7º, 9º en 10º, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nr. 1 tot 8); (Stuk 4-1212)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (Stuk 4-1250) (Evocatieprocedure) - Amendementen