4-70

4-70

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 2 APRIL 2009 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van 1996 tot wijziging van het Verdrag van 1976 inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen, gedaan te Londen op 2 mei 1996 (Stuk 4-1192)

Algemene bespreking

De voorzitter. - Mevrouw Hermans verwijst naar haar schriftelijke verslag.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Om naar een schriftelijk verslag te verwijzen, moet de rapporteur wel aanwezig zijn.

Er zijn senatoren die graag als rapporteur op een verslag worden vermeld; ik vind het niet meer dan normaal dat ze dan ook bij de bespreking in plenaire vergadering aanwezig zijn.

-De algemene bespreking is gesloten.