4-242/2

4-242/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

17 MAART 2009


Wetsvoorstel betreffende de wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek en tot oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 2

Dit artikel aanvullen met een tweede lid, luidende :

« Het Centrum oefent zijn onderzoeksactiviteiten uit met betrekking tot alle andere categorieėn van alternatieven voor dierproeven. ».

Verantwoording

Na de hoorzittingen in dit dossier, blijkt het noodzakelijk de activiteiten van het « Centrum » niet te beperken tot de toxicogenomica, maar ze uit te breiden tot alle andere alternatieven.

Nr. 2 VAN DE HEER MAHOUX

Art. 5

Dit artikel aanvullen met een tweede lid, luidende :

« Dat verslag bevat tevens wetenschappelijke gegevens inzake alle andere categorieėn van alternatieven voor dierproeven. ».

Verantwoording

Na de hoorzittingen in dit dossier, blijkt het noodzakelijk de activiteiten van het « Centrum » niet te beperken tot de toxicogenomica, maar ze uit te breiden tot alle andere alternatieven. Het oorspronkelijk voorgestelde verslag zal dus over het gehele onderzoek van het « Centrum » gaan.

Philippe MAHOUX.