4-54

4-54

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Regeling van de werkzaamheden

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Mijnheer de voorzitter, u doet alsof er niets aan de hand is, terwijl u daarnet vergaderd hebt met de fractievoorzitters van de meerderheid. Wat gebeurt er met onze agenda? Stemmen we over alle agendapunten of alleen over de punten waarmee de regering niets te maken heeft, namelijk de dotatie van de Senaat?

De voorzitter. - Het voorstel is dat de Senaat stemt over de benoemingscommissie voor het notariaat, over de dotatie van de Senaat en ook over de afgehandelde agendapunten.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dat is niet meer ernstig. De stemming over het notariaat is dringend omdat daaromtrent aan Franstalige kant een blunder is begaan. Dat men die wil rechtzetten, kan ik begrijpen. Dat men dat vandaag wil doen, kan ik ook begrijpen. Dat men vandaag ook over de dotatie van de Senaat wil stemmen, kan ik eveneens begrijpen. Maar dat over de programmawet, over het ontwerp houdende diverse bepalingen en over nog andere ontwerpen wordt gestemd op het ogenblik dat we niet zeker zijn dat we nog een regering hebben, dat gaat mijn petje te boven. Normaal liep onze agenda morgen nog voort. We kunnen de stemmingen dan ook uitstellen tot morgen, dan hebben we tenminste meer duidelijkheid over de politieke situatie en weten we of we nog een premier en een regering hebben.

(De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën, komt het halfrond binnen.)

Ja, nu is hier een staatssecretaris, maar om drie uur zaten er hier ook twee staatssecretarissen en toch moesten we de vergadering schorsen omdat ze werden weggeroepen en dus niemand nog de mondelinge vragen van de senatoren kon beantwoorden.

In alle ernst, het kan niet dat hier over bijvoorbeeld een programmawet wordt gestemd, terwijl de Kamer nog niet eens de begroting heeft goedgekeurd. De programmawet is de uitvoering van de begroting. Als de Senaat over alles wil stemmen en doet alsof er niets aan de hand is, dan zal dat zonder het Vlaams Belang zijn.

M. Philippe Mahoux (PS). - Monsieur le président, il faut effectivement toujours garder son calme.

Je propose que nous nous en tenions à l'ordre du jour et que nous votions sur les points dont la discussion est terminée.

Quant à savoir si l'on peut voter une loi-programme avant un budget, il y a un précédent puisque la Chambre a voté la loi contenant des dispositions diverses alors qu'elle n'a toujours pas voté le budget. Si la Chambre l'a fait, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire.

Je constate que le gouvernement est à son banc. Suivons l'ordre du jour, monsieur le président, et votons sur les points dont la discussion est terminée.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Wij zijn van mening dat de procedures strikt moeten worden toegepast en dat bijgevolg de agenda vandaag volledig moet worden afgewerkt, inclusief de stemmingen.

De heer Paul Wille (Open Vld). - Wij zijn eveneens die mening toegedaan en menen dat het belang van de burgers het beste is gediend met een stemming.

(Het Vlaams Belang verlaat de zaal.)

Mme Christine Defraigne (MR). - Nous votons, monsieur le président.

M. Francis Delpérée (cdH). - Monsieur le président, nous sommes attachés à la continuité de l'État et des affaires publiques. Jusqu'à nouvel ordre, nous avons un gouvernement. Il n'y a donc pas lieu de reporter les activités sénatoriales.

Le cdH est convaincu que cette décision va dans le sens de l'intérêt général.

Mevrouw Myriam Vanlerberghe (sp.a). - Ik zie dat de meerderheid ongelooflijk enthousiast is om te stemmen midden in een crisis. De heer Mahoux beweert dat de programmawet in de Kamer is goedgekeurd, maar dat was volgens mij vóór de crisis. Tenzij men niet doorheeft dat het crisis is, want eigenlijk sleept die al maandenlang aan. In de Kamer werd de programmawet goedgekeurd vóór Leterme ging `wandelen' om te gaan vragen wat er nu moest gebeuren. Ik vind de houding van de meerderheid hallucinant. Alsof zij niet betrokken zou zijn bij de crisis! De mensen van onze fractie zijn niet eens de zaal binnengekomen. De meerderheid doet echter alsof er niets aan de hand is. Dat is al maanden zo. Daar doen wij niet aan mee!

M. José Daras (Ecolo). - L'opposition ne voudrait pas contribuer à créer le chaos : la majorité y arrive bien toute seule ! Néanmoins, monsieur le président, si vous nous dites que nous avons toujours un gouvernement et que nous pouvons poursuivre nos travaux en présence d'un de ses représentants, je propose que nous reprenions nos travaux où ils ont été interrompus et que nous terminions les questions orales avant de passer aux votes.

M. le président. - Les votes ayant été prévus à partir de 17 heures, je propose que nous commencions par les votes.