4-53

4-53

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 18 DECEMBER 2008 - OCHTENDVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 november 1993 houdende vaststelling van de Civiele Lijst voor de duur van de regering van Koning Albert II, tot toekenning van een jaarlijkse en levenslange dotatie aan Hare Majesteit Koningin Fabiola en van een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Filip en van de wet van 7 mei 2000 houdende toekenning van een jaarlijkse dotatie aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid en een jaarlijkse dotatie aan Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent (Stuk 4-1054) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking

De heer Berni Collas (MR), rapporteur. - Voorliggend wetsontwerp werd op 24 november 2008 in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend als een wetsontwerp van de regering (Stuk Kamer, nr. 52-1606/1). Dit ontwerp werd op 11 december 2008 aangenomen door de plenaire vergadering met 111 tegen 17 stemmen bij 11 onthoudingen en op 12 december 2008 overgezonden aan de Senaat. De Senaat heeft het nog dezelfde dag geëvoceerd. De commissie heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 16 december.

Le secrétaire d'État adjoint au ministre des Finances, M. Clerfayt, a indiqué que le projet de loi à l'examen concerne uniquement l'indexation des montants de la Liste Civile et des dotations royales. Cette indexation est liée à l'indice santé, lequel est utilisé pour l'indexation, entre autres, des traitements et salaires des citoyens.

Le projet de loi n'apporte aucune autre modification aux autres dispositions relatives aux dotations royales.

Pour les interventions de MM. Fournaux, Daras et Martens dans la discussion générale, je renvoie au doc. 4-1054/2.

Er werden geen amendementen op dit ontwerp ingediend.

Het wetsontwerp in zijn geheel werd eenparig aangenomen door de 14 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

M. Francis Delpérée (cdH). - Certains ont posé la question de savoir s'il n'existe pas un problème de constitutionnalité puisque la liste civile est fixée pour la durée du règne. À mon sens, il n'y a aucun problème de constitutionnalité puisqu'il s'agit d'un changement purement technique. Je citerai un exemple, par analogie : la liste civile, qui a été fixée en 1993 en francs belges, a été depuis convertie en euros.

Par ailleurs, je pense qu'il n'est pas bon d'inscrire dans une même loi des dispositions concernant la liste civile et des dispositions concernant les dotations princières. Ce sont deux méthodologies différentes, deux règles différentes. Les conditions d'octroi et d'utilisation ne sont pas identiques. Par conséquent, à l'avenir, il y aurait lieu de distinguer les deux projets de loi.

De heer Joris Van Hauthem (VB). - Dit wetsvoorstel is een typisch voorbeeld van wat de heer Dehaene `steekvlampolitiek' heeft genoemd.

Uitgerekend op Koningsdag raakte bekend dat de civiele lijst en de dotaties aan het Koningshuis met 6 procent worden verhoogd, als gevolg van een indexering. Hier raken we aan een heilig huisje, want daarover spreken blijft een probleem. De regeringen hebben die zaak te lang laten aanslepen.

De regering is nu heel vlug in actie geschoten en heeft verklaard dat in tijden van crisis ook voor het Koningshuis de gezondheidsindex moet gelden, zoals voor alle andere burgers. Nu blijkt op het einde van de rit dat het hanteren van de gezondheidsindex geen vermindering van de verhoging met zich brengt, maar dat de verhoging wellicht nog wat groter wordt. In Nederland zal men dat een goede Belgenmop vinden.

Ik heb ook een bedenking bij de werkgroep die de Senaat eindelijk heeft opgericht. We hebben al een eerste zeer interessante hoorzitting achter de rug en er volgen er ongetwijfeld nog meer. Maar wat is nu de bedoeling van die werkgroep? Om een en ander in kaart te brengen, is een werkgroep die maanden bezig is overbodig.

Nadat we in de eerste vergadering de werkmethode hadden vastgelegd, heeft de voorzitter van de Senaat - tevens voorzitter van de werkgroep - aan de pers verklaard dat het niet de bedoeling is tot enig resultaat te komen en zeker niet tot een wetgevend initiatief. Wat is dan het nut dan van die werkgroep? Maandenlang werd hij tegengehouden en nu komt het mij voor dat hij naar aanleiding van die indexkwestie toch in het leven is geroepen om bij de buitenwereld de indruk te wekken dat we ermee bezig zijn.

Die werkgroep is windowdressing. Hij gaat niet in op de essentie van de zaak: wat kan een koningshuis kosten, rekening houdend met de taken ervan?

Onze fractie heeft dan ook twee amendementen ingediend waarvan de inhoud voor zich spreekt.

-De algemene bespreking is gesloten.