4-1011/2

4-1011/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

26 NOVEMBER 2008


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 157 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES VIENNE EN SCHELFHOUT


Zie stuk nr. 4-1010/2