4-42

4-42

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 14 OKTOBER 2008 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Uitslag van de geheime stemming voor de aanwijzing van de voorzitter

De voorzitter. - Hier volgt de uitslag van de geheime stemming voor de aanwijzing van de voorzitter.

Aantal stemmenden: 52

Blanco of ongeldige stembriefjes: 3

Geldige stemmen: 49

De bijzondere meerderheid vereist door artikel 9, tweede lid, van het Reglement, is bereikt.

De heer Armand De Decker behaalt 38 stemmen.

De heer Hugo Coveliers behaalt 11 stemmen.

Derhalve wordt de heer Armand De Decker tot voorzitter van de Senaat uitgeroepen. (Applaus)

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V-N-VA). Ik stel de herverkiezing voor van het vorige Bureau. (Instemming)

De voorzitter. - Heeft iemand bezwaar tegen het voorstel van de mevrouw de Bethune?

Daar er geen bezwaar is tegen het voorstel van mevrouw de Bethune verklaar ik verkozen tot eerste ondervoorzitter de heer Hugo Vandenberghe, tot tweede ondervoorzitter de heer Marc Verwilghen, tot derde ondervoorzitter mevrouw Anke Van dermeersch.

De quaestoren zijn de heer Tony van Parys, mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert.

Hiermee is het Bureau samengesteld. Ik dank de twee jongste leden van onze Vergadering die zo welwillend zijn geweest mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig Bureau.

(Voorzitter: de heer Armand De Decker.)