4-37

4-37

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 3 JULI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «geneesmiddelen die online verkocht worden» (nr. 4-397)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van de niet-commerciële bloedbanken» (nr. 4-401)
Mondelinge vraag van mevrouw Marleen Temmerman aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de planning van het medisch aanbod» (nr. 4-403)
Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de drugstests in het verkeer» (nr. 4-394)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de problematiek met betrekking tot cannabis» (nr. 4-391)
Mondelinge vraag van de heer François Roelants du Vivier aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de ratificatie van het Unescoverdrag 1970» (nr. 4-392)
Mondelinge vraag van de heer Pol Van Den Driessche aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de heiligverklaring van pater Damiaan en de versterking van het imago van ons land» (nr. 4-395)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de opheffing van de wet die het gezamenlijk aanbod verbiedt» (nr. 4-396)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de veiligheid van jobstudenten die via een interimkantoor werken» (nr. 4-393)
Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het Impulsfonds voor het Migrantenbeleid en de noden van de verenigingen» (nr. 4-402)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Schelfhout aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden over «dringende medische hulp aan mensen zonder papieren die een hongerstaking stopzetten» (nr. 4-399)
Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «dodehoekongevallen» (nr. 4-400)
Mondelinge vraag van de heer Jean-Jacques De Gucht aan de minister van Klimaat en Energie over «de evaluatie van het Verdrag van Aarhus en het behalen van de uitstootdoelstelling voorzien in de Europese richtlijn 2001/81/EG» (nr. 4-398)

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 (Stuk 4-682)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten (Stuk 4-667)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Bosnië-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten (Stuk 4-683)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Servië inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (Stuk 4-799)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 (Stuk 4-744)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004 (Stuk 4-745)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Staat Israël, gedaan te Brussel op 13 juli 2004 (Stuk 4-746)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en Oekraïne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 (Stuk 4-747)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (Stuk 4-778)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (Stuk 4-780)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol gedaan te Sarajevo op 19 juli 2006 (Stuk 4-781)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol en de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage op 29 april 1969 (Stuk 4-801)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-18)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Regeling van de werkzaamheden

Communiqué van de Senaat naar aanleiding van de vrijlating van mevrouw Ingrid Betancourt op 2 juli 2008

Stemmingen

Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Ghana tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar vermogenswinst, ondertekend te Brussel op 22 juni 2005 (Stuk 4-682)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Den Haag op 30 mei 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering inzake de afschaffing van de visumplicht met betrekking tot diplomatieke paspoorten (Stuk 4-667)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Sarajevo op 19 juli 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van Bosnië-Herzegovina inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten (Stuk 4-683)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst, gesloten door uitwisseling van brieven te Belgrado op 21 december 2006, tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Servië inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke of dienstpaspoorten (Stuk 4-799)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal satellietnavigatiesysteem (Civil Global Navigation Satellite System) (GNSS) - GALILEO tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Volksrepubliek China, gedaan te Peking op 30 oktober 2003 (Stuk 4-744)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de bevordering, de beschikbaarstelling en het gebruik van het GALILEO- en het GPS-satellietnavigatiesysteem en verwante toepassingen, en met de Bijlage, gedaan te Dromoland Castle, Co Clare (Ierland) op 26 juni 2004 (Stuk 4-745)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel globaal navigatiesatellietsysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en de Staat Israël, gedaan te Brussel op 13 juli 2004 (Stuk 4-746)
Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst betreffende een civiel mondiaal satellietnavigatiesysteem (GNSS) tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten en Oekraïne, gedaan te Kiev op 1 december 2005 (Stuk 4-747)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Regering van de Republiek Korea inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 12 december 2006 (Stuk 4-778)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en de Macedoonse Regering betreffende de overname van onregelmatig verblijvende personen (Overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Voorburg op 30 mei 2006 (Stuk 4-780)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden) en Bosnië-Herzegovina betreffende de terug- en overname van onregelmatig binnengekomen en/of verblijvende personen (Terug- en overnameovereenkomst) en met het Uitvoeringsprotocol gedaan te Sarajevo op 19 juli 2006 (Stuk 4-781)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol en de Gezamenlijke Verklaring, ondertekend te Brussel op 17 april 2007, tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's Gravenhage op 29 april 1969 (Stuk 4-801)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (van de heren Hugo Vandenberghe en Tony Van Parys, Stuk 4-18)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de belastingen ter compensatie van het ontbreken van reclame op de openbare omroepen» (nr. 4-391)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Jansegers aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Klimaat en Energie en aan de staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Financiën over «de investeringsaftrek voor energiebesparende maatregelen» (nr. 4-393)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de toename van het aantal meldingen van cyberhaat» (nr. 4-400)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen en aan de staatssecretaris voor de Coördinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie over «de belastingfraude via de Liechtensteinse bank LGT» (nr. 4-397)

Vraag om uitleg van mevrouw Els Schelfhout aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de kosten voor de bemiddeling van een immobiliënkantoor» (nr. 4-401)

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de vervanging van politieagentes met zwangerschapsverlof» (nr. 4-394)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «het centraal wapenregister» (nr. 4-395)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de risicoanalyses in het kader van de hervorming van de hulpdiensten» (nr. 4-402)

Vraag om uitleg van de heer Pol Van Den Driessche aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «de erkenning van 11 juli en 27 september als wettelijke feestdagen» (nr. 4-390)

Vraag om uitleg van de heer Geert Lambert aan de minister van Landsverdediging over «de nucleaire capaciteit in België» (nr. 4-396)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Vragen om uitleg
Boodschappen van de Kamer
Indiening van wetsontwerpen
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Hof van Beroep
Zilverfonds
Economische Overheidsbedrijven - NMBS
De Post
Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
FOD Financiën - Evaluatiecommissie van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle
Kansspelcommissie
Europees Parlement