4-35

4-35

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 19 JUNI 2008 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Inoverwegingneming van voorstellen

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het onderzoek van de Hoge Gezondheidsraad inzake gedragsproblemen bij kinderen en adolescenten» (nr. 4-369)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «orgaantransplantatie voor Nederlanders» (nr. 4-372)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «uiteenlopende statistische gegevens verstrekt bij schriftelijke vragen» (nr. 4-374)
Mondelinge vraag van de heer Richard Fournaux aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de beveiliging van vuurwapens en munitie in de eenheden van de federale politie» (nr. 4-364)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de beschikbaarheid van interventietroepen» (nr. 4-375)
Mondelinge vraag van de heer Joris Van Hauthem aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de besprekingen omtrent de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde» (nr. 4-366)
Mondelinge vraag van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen over «de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen» (nr. 4-367)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélčne Crombé-Berton aan de minister van Buitenlandse Zaken over «de verdieping van de relaties tussen de Europese Unie en Israël» (nr. 4-368)
Mondelinge vraag van mevrouw Sfia Bouarfa aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «het onthaal van buitenlandse onderzoekers» (nr. 4-362)
Mondelinge vraag van de heer Josy Dubié aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid over «de gevolgen in België van de verkoop van 40 miljoen liter opzettelijk vervuilde zonnebloemolie uit Oekraďne» (nr. 4-370)
Mondelinge vraag van mevrouw Joëlle Kapompolé aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de aanhangigmaking van de kwestie van eventuele afspraken over het spaarboekje en over de onlinespaarrekeningen bij de Raad voor de mededinging» (nr. 4-363)
Mondelinge vraag van mevrouw Myriam Vanlerberghe aan de minister van Migratie- en Asielbeleid over «de aangekondigde rondzendbrief over de regularisatie van asielzoekers» (nr. 4-365)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Klimaat en Energie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «het opstellen van een kadaster van de ondergrond» (nr. 4-368)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «het Observatorium voor de verkeersveiligheid» (nr. 4-371)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de eerste minister en aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de brandstofprijzen» (nr. 4-373)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de zogenaamde woekerpolissen» (nr. 4-365)

Vraag om uitleg van de heer Louis Ide aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van posaconazole» (nr. 4-373);

Vraag om uitleg van de heer Marc Elsen aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over «de evaluatie van de politiehervorming» (nr. 4-369)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken over «de politiehervorming» (nr.4-381)

Vraag om uitleg van de heer Patrik Vankrunkelsven aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen over «het eenheidsstatuut» (nr. 4-363)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de minister van Klimaat en Energie over «de ombudsdienst voor energie» (nr. 4-374)

Vraag om uitleg van de heer Berni Collas aan de staatssecretaris voor Mobiliteit over «de "alcolocks" voor recidiverende automobilisten» (nr. 4-370)

Berichten van verhindering

Bijlage

In overweging genomen voorstellen
Intrekking van een wetsvoorstel
Vragen om uitleg
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Commissie voor de modernisering van de Rechterlijke Orde
Europees Parlement