4-490/4

4-490/4

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

21 DECEMBER 2007


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten


Evocatieprocedure


BESLISSING OM NIET TE AMENDEREN