4-490/1

4-490/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

21 DECEMBER 2007


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 161 van het Wetboek der successierechten


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.