4-474/1

4-474/1

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

14 DECEMBER 2007


Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen


Evocatieprocedure


ONTWERP GE╦VOCEERD DOOR DE SENAAT


De onderzoekstermijn bedraagt 60 dagen.