4-414/2

4-414/2

Belgische Senaat

ZITTING 2007-2008

28 NOVEMBER 2007


Wetsontwerp tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen van het jaar 2008


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE SOCIALE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE DAMES VIENNE EN DURANT


Zie doc. 4-413/2.