4-5

4-5

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 OKTOBER 2007 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van oud-senatoren

Voordracht van kandidaten voor vier ambten van staatsraad bij de Raad van State

Verzoekschrift

Inoverwegingneming van voorstellen

Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-309) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (Stuk 4-310) (Evocatieprocedure)

Algemene bespreking
Artikelsgewijze bespreking

Stemmingen

Wetsontwerp tot bepaling van de drempel van toepassing voor de instelling van de ondernemingsraden of de vernieuwing van hun leden ter gelegenheid van de sociale verkiezingen van het jaar 2008 (Stuk 4-309) (Evocatieprocedure)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens teneinde de termijn voor de aangifte van wapenbezit te verlengen (Stuk 4-310) (Evocatieprocedure)

Regeling van de werkzaamheden

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
Indiening van voorstellen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Kamer van volksvertegenwoordigers
Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Verenigde Vergadering van de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement
Raad van de Franse Gemeenschapscommissie
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Evocaties
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - PrejudiciŽle vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Hof van Beroep
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
Raadgevend Comitť voor Bio-ethiek