4-1

4-1

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 28 JUNI 2007 - OPENINGSVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Onderzoek van de geloofsbrieven en eedaflegging van de senatoren gekozen door de Nederlandse en Franse kiescolleges

Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven
Verslag van het college van deskundigen belast met de controle van de geautomatiseerde stemmingen en stemopneming
Geldigverklaring van de geloofsbrieven en eedaflegging

Mededeling

Regeling van de werkzaamheden