Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-89

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6600 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Personeel.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6591 aan de minister van Middenstand en Landbouw, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden.

1.1. Ik volg dit zelf met de nodige aandacht op en wordt hierin bijgestaan door mijn kabinetssecretaris.

1.2. Buiten mijzelf en mijn kabinetssecretaris heb ik een medewerkster die dit thema opvolgt.

1.3. Mijn kabinetssecretaris is verantwoordelijk voor het personeel en de logistieke ondersteuning van mijn secretariaat en beleidscellen. Mijn medewerkster is buiten het gelijkekansenbeleid ook belast met de opvolging van Defensie, Buitenlandse en Binnenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking.

POD Duurzame Ontwikkeling

2. In principe doen de programmatorische federale overheidsdiensten voor het gelijkekansenbeleid beroep op de stafdiensten van de federale overheidsdienst (FOD) bij de welke ze werden opgericht. Concreet doet de POD Duurzame Ontwikkeling beroep op de stafdienst personeel en organisatie van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Ik verwijs dan ook naar de respectievelijke antwoorden van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid (schriftelijke vraag nr. 3-6590, Vragen en Antwoorden nr. 3-88, blz. 9949) en/of van de minister van Leefmilieu en Pensioenen (schriftelijke vraag nr. 3-6595, Vragen en Antwoorden nr. 3-86, blz. 9529) terzake.

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie

2.1. Binnen de administratie voor de Sociale Economie, de cel Sociale Economie van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie, is er niemand in het bijzonder belast met de opvolging van het beleid inzake gelijkheid man-vrouw.

2.2. De cel Sociale Economie is echter slechts een klein onderdeel van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie waarvan de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen de toezichthoudende minister is.

2.3. Dientengevolge, verzoek ik het geachte lid haar vraag te richten tot mijn collega, de minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen (schriftelijke vraag nr. 3-6593, Vragen en Antwoorden nr. 3-87, blz. 9759).