Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Middenstand en Landbouw

Vraag nr. 3-6634 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6628 aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op haar vragen heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

In 2006 heb ik het « Réseau Diane » gesteund die de vrouwelijke ondernemers in Wallonië groepeert en ook « CEZOV » dat in Vlaanderen hetzelfde doel nastreeft.

Wat betreft het sociaal statuut van de zelfstandigen werd er op 1 januari 2006 een nieuwe regeling ingevoerd voor het moederschap van de vrouwelijke zelfstandigen in de vorm van moederschapscheques.

Tenslotte zijn de helpende echtgenoten, die voor 90 % vrouwen zijn, sedert 2006 officieel erkend en ze genieten van een sociaal statuut dat hun toegang verleent tot fundamentele rechten, zoals bijvoorbeeld pensioenrechten.