Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6696 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Federale Overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6690 aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, die hiervoor werd gepubliceerd.

Aanvullend antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

Op 31 december 2006 waren er bij de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu 917 vrouwen tewerkgesteld bij de FOD zelf en 215 vrouwen bij de wetenschappelijke instellingen (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid/Pasteur en Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie) tegenover 579 mannen voor de FOD zelf en 191 mannen voor de wetenschappelijke instellingen (Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid/Pasteur en Centrum voor onderzoek in diergeneeskunde en agrochemie).

Wat hun niveau betreft, is de verdeling als volgt :

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu :

Vrouwen :Mannen :
0 management,8 management,
14 niveau 1 (rg 13 en +),15 niveau 1 (rg 13 en +),
319 niveau A,335 niveau A,
78 niveau B,49 niveau B,
240 niveau C,93 niveau C,
266 van niveau D.79 van niveau D.

Wetenschappelijke instellingen :

WIV/Pasteur

Vrouwen :Mannen :
0 management,1 management,
44 niveau 1 (rg 13 en +),42 niveau 1 (rg 13 en +),
10 niveau A,17 niveau A,
24 niveau B,15 niveau B,
24 niveau C,22 niveau C,
63 van niveau D.36 van niveau D.

CODA :

Vrouwen :Mannen :
0 management,6 management,
7 niveau 1(rg 13 en +),23 niveau 1(rg 13 en +),
1 niveau A,4 niveau A,
14 niveau B,6 niveau B,
16 niveau C,9 niveau C,
2 de niveau D.0 de niveau D.