Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Vraag nr. 3-6654 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6651 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid als volgt te antwoorden.

1.

1.1. In globo : 52, waarvan 28 vrouwen en 24 mannen.

1.2. Per niveau : zie hieronder.

1.2.1. Leden niveau 1 : 10 vrouwen en 8 mannen

1.2.2. Uitvoerend personeel :

1.2.2.1. Niveau 2 : 11 vrouwen — 4 mannen

1.2.2.2. Niveau 2+ : 4 vrouwen — 4 mannen

1.2.2.3. Niveau 3 : 1 vrouw — 5 mannen

1.2.3. Op het niveau van directeur en adjunctdirecteur :

Één directeur.

Twee adjunct-kabinetsdirectrices en twee adjunct-kabinetsdirecteurs.

2. In 2006 waren er geen vacante plaatsen binnen de beleidscel.

2.1. Geen enkel niveau.

2.2. Voor deze vacante plaatsen werden geen vrouwen aangeworven.