Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-6632 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6628 aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Als antwoord op haar vragen deel ik het geachte lid mee dat er inzake gelijkheid tussen vrouwen en mannen in 2006 geen enkele actie werd ondernomen in het kader van mijn bevoegdheden. Hiervoor werd dus geen enkel specifiek budget toegekend.