Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-7683 van de heer Brotcorne d.d. 20 maart 2007 (Fr.) :
Federale Overheidsdienst. — Federale Programmatorische Overheidsdienst. — Glijdende werktijden. — Prikklok.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-7684 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Het arbeidsreglement van de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de eerste minister voorziet een variabele arbeidstijdregeling, waarbij de arbeidsdag wordt verdeeld in stamtijden en glijtijden.

De stamtijd is de periode waarin al het personeel op het werk aanwezig moet zijn. De glijtijd is de periode 's ochtends, 's middags en 's avonds waarin het personeel elke dag vrij zijn uur van aankomst of vertrek kan kiezen, maar met inachtneming van de behoeften van de dienst.

De aanwezigheid van het personeel wordt niet geregistreerd door een prik- of registratiesysteem, maar wordt gecontroleerd door de dienstverantwoordelijke.