Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-90

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-7539 van de heer Brotcorne d.d. 14 maart 2007 (Fr.) :
Beleidscellen. — Werking. — Evolutie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-7540 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Bij het begin van de legislatuur werd de maximale omvang van de beleidscel vastgesteld op 23 FTE.

Wat de effectieve samenstelling betreft, bestond de beleidscel op 1 augustus 2003 uit 20 FTE en op 1 januari 2007 uit 22 FTE, binnen de grenzen van de maximale omvang bepaald in 2003.

  Onderstaande tabel geeft de personeels- en werkingskosten aan van de beleidscel voor de jaren 2003 tot 2007 :
JaarPersoneelskostWerkingskosten
2003445,92 kEUR (extrapolatie)121,56 kEUR (extrapolatie)
2004547,68 kEUR149,36 kEUR
2005547,68 kEUR150,50 kEUR
2006564,69 kEUR151,21 kEUR
2007591,36 kEUR153,50 kEUR
(voorzien krediet)(voorzien krediet)