Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Mobiliteit

Vraag nr. 3-6700 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6695 aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid de gevraagde gegevens te laten geworden.

VrouwenMannenTotaal
N %N %N %
1. In globo57445,27 %69454,73 %1 268100,00 %
2. Per niveau
2.1. Niveau A9126,38 %25473,62 %345100,00 %
2.2. Niveau B3223,19 %10676,81 %138100,00 %
2.3. Niveau C18445,32 %22254,68 %406100,00 %
2.4. Niveau D26770,45 %11229,55 %379100,00 %