Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Ontwikkelingssamenwerking

Vraag nr. 3-6635 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Realisaties 2006. — Rekeningen 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6630 aan de minister van Buitenlandse Zaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik wens het geachte lid te verwijzen naar het antwoord op haar vraag nr. 3-6630 dat door de minister van Buitenlandse Zaken meegedeeld werd aan de Senaat, dat hiervoor werd gepubliceerd.