Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-88

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6845 van de heer Vandenberghe H. d.d. 30 januari 2007 (N.) :
Overheidsdiensten. — Mogelijkheid tot telewerken.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6844 aan de vice-eersteminister en minister van Begroting en Consumentenzaken, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Ik heb de eer het geachte lid het volgende mee te delen.

1. Op 1 januari 2006 waren 4 578 personeelsleden bij de FOD Binnenlandse Zaken tewerkgesteld.

2. Eind 2003 is door het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken beslist om in het kader van BELPIC (Belgian Project Introducing an Electronic Identity Card) programma binnen de algemene directie Bevolking en Instellingen van de FOD een specifiek telewerkproject op te zetten. Daarnaast is de FOD Binnenlandse Zaken in april 2006 van start gegaan met een specifiek pilootproject « Telewerk » bij het Commissariaat-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen en de centrale vertaaldienst. Dit pilootproject is afgerond en is op de meeste punten als positief geëvalueerd. Op grond van de bevindingen van dat pilootproject zal telewerk bij de FOD Binnenlandse Zaken de komende maanden als bijzondere werkvorm worden geïntroduceerd.

3. Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat de FOD Binnenlandse Zaken maatregelen neemt om telewerk binnen de organisatie op ruimere schaal in te voeren.

4. Op 15 februari 2007 werken bij de FOD Binnenlandse Zaken 47 ambtenaren via telewerk één of twee dagen per week van thuis uit. De groep is als volgt samengesteld : 30 ambtenaren van niveau A, 6 van niveau B en 11 van niveau C.