Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Vraag nr. 3-6695 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Federale overheidsdiensten. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6689 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : Als antwoord op haar vraag, deel ik het geachte lid mee dat het personeel van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie op 31 december 2006 bestond uit :

1. In globo :

1 321 mannen en 1 477 vrouwen.

2.1. In niveau A :

544 mannen en 255 vrouwen.

2.2. In niveau B :

183 mannen en 128 vrouwen.

2.3. In niveau C :

337 mannen en 504 vrouwen.

2.4. In niveau D :

257 mannen en 590 vrouwen.