Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6672 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — Co÷rdinatie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6668 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : De personeelsdatabank van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking kan op elk ogenblik de verhouding mannen-vrouwen weergeven (eventueel ook per graad, loopbaan, enz.).