Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van FinanciŽn

Vraag nr. 3-6648 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6647 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : In antwoord op de vraag van het geachte lid heb ik de eer haar volgende elementen ter kennis te brengen.

1.1. In totaal, voor de Cellen ę FinanciŽn Ľ, ę Vice-eersteminister Ľ en de deskundigen :

— Vrouwen : 38.

— Mannen : 60.

1.2. Per niveau :

1.2.1. Leden : niveau A

— Vrouwen : 15.

— Mannen : 35.

1.2.2. Uitvoerend personeel

— Vrouwen : 23.

— Mannen : 25.

1.2.2.1. Van niveau B

— Vrouwen : 4.

— Mannen : 5.

1.2.2.2. Van niveau C

— Vrouwen : 16.

— Mannen : 9.

1.2.2.3. Van niveau D

— Vrouwen : 3.

— Mannen : 11.

1.2.3. Op het niveau van de kabinetschefs en adjunct-kabinetschefs

De directeur van de Beleidscel van de minister van FinanciŽn en de directeur van de Beleidscel van de vice-eerste minister zijn mannen.

2. We hebben dertien medewerkers aangeworven, hetzij vijf vrouwen (1 van niveau A, 1 van niveau B, 1 van niveau C en 2 van niveau D) en negen mannen (4 van niveau A, 4 van niveau C en 1 van niveau D).