Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-6779 van de heer Brotcorne d.d. 26 januari 2007 (Fr.) :
FOD en POD. — Ambtenaren van niveau A. — Bevordering door verhoging naar de hogere klasse. — AnciŽnniteitsvoorwaarden.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6780 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1 en 2. Ik verwijs naar het antwoord van de minister van Ambtenarenzaken aan wie de vraag eveneens is gesteld (schriftelijke vraag nr. 3-6788, Vragen en Antwoorden nr. 3-87, blz. ).

3. Het ontwerp van personeelsplan 2007 wordt momenteel aan de betrokken instanties voorgelegd. Bijgevolg is er nog geen beslissing genomen over de betrekkingen voor 2007.