Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-6646 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Beleidscellen. — Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen. — Stand van zaken 2006.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6647 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1. Op 31 december 2006 telde mijn secretariaat 14 personen, als volgt onder te verdelen :

— Lid : 1 man.

— Uitvoerend personeel : 8 vrouwen en 5 mannen.

Op dezelfde datum was mijn beleidscel samengesteld uit 22 personen :

— Leden : 3 vrouwen en 6 mannen.

— Uitvoerend personeel : 9 vrouwen en 4 mannen.

Terwijl 22 personen de cel algemene beleidsco÷rdinatie vormden :

— Leden : 3 vrouwen en 7 mannen.

— Uitvoerend personeel : 5 vrouwen en 7 mannen.

2. In de loop van het jaar 2006 werden acht personen aangeworven (waarvan 3 van niveau A) :

— voor mijn secretariaat : 1 vrouw;

— voor mijn beleidscel : 3 vrouwen en 2 mannen;

— voor de cel algemene beleidsco÷rdinatie : 2 mannen.