Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen van de Senatoren en antwoorden van de Ministers (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Eerste minister

Vraag nr. 3-6603 van mevrouw de Bethune d.d. 19 januari 2007 (N.) :
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. — Begroting 2007. — Strategische doelstellingen.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6604 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.

Antwoord : 1 en 2. De eerste minister beschikt niet over specifieke bevoegdheden binnen het in de vraag bedoelde domein, behoudens wat de co÷rdinatie van het regeringswerk betreft, en bijgevolg evenmin over daaraan verbonden middelen in zijn begroting.