Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop een voorlopig antwoord verstrekt werd (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken

Vraag nr. 3-6761 van mevrouw de Bethune d.d. 24 januari 2007 (N.) :
Brandweer. — Evenwichtige verdeling van mannen en vrouwen. — Cijfers 2006.

Graag had ik van de geachte minister vernomen :

1. Beroepsbrandweer

1.1. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, maakten deel uit van de beroepsbrandweer in december 2006 ?

1.2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, namen in 2006 deel aan de stageperiode in het kader van de opleiding tot beroepsbrandweerman ?

1.3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, beŽindigden deze stageperiode met succes in 2006 ?

1.4. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, werden in 2006 definitief benoemd bij de beroepsbrandweer ?

2. Vrijwillige brandweer

2.1. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, maakten deel uit van de vrijwillige brandweer in december 2006 ?

2.2. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, namen in 2006 deel aan de stageperiode in het kader van de opleiding tot vrijwillige brandweerman ?

2.3. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, beŽindigden deze stageperiode met succes in 2006 ?

2.4. Hoeveel mannen, respectievelijk vrouwen, werden in 2006 definitief benoemd bij de vrijwillige brandweer ?

Voorlopig antwoord : De door het geachte lid gevraagde gegevens zijn nog niet beschikbaar voor 2006.

Eerlang zullen die gegevens worden ingezameld bij de diverse brandweerdiensten.

Het resultaat van de gegevensverwerking zal dan rechtstreeks aan het geachte lid worden toegezonden.