Vragen en Antwoorden

BELGISCHE SENAAT


Bulletin 3-87

ZITTING 2006-2007

Vragen waarop niet werd geantwoord binnen de tijd bepaald door het reglement (Art. 70 van het reglement van de Senaat)

(N.): Vraag gesteld in het Nederlands - (Fr.): Vraag gesteld in het Frans


Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken

Vraag nr. 3-6685 van mevrouw de Bethune d.d. 22 januari 2007 (N.) :
Genderstatistieken. — Maatregelen. — Versterking. — Co÷rdinatie.

De tekst van deze vraag is dezelfde als die van vraag nr. 3-6668 aan de vice-eersteminister en minister van Justitie, die hiervoor werd gepubliceerd.